Ny seksjon

Da er det lagt til en ny seksjon med tittelen “Teaterlokalet”.

Her vil man, efter hvert, kunne finne ut hva som foregikk i Teaterlokalet, år for år, slik det går frem av Sandefjords Blads spalter opp gjennom årene.

Det er nesten garantert ikke alt som fant sted: mye vil ha skjedd uten at det ble skrevet om det i avisen – eller avertert. De som er funnet, er funnet ved å bruke det enkle søkeordet “teaterlokalet” i Nasjonalbibliotekets nettsider, og begrense søket til Sandefjords Blad. Det er ikke alltid slike søk fanger alle tilfeller.

I hovedsak presenteres begivenhetene slik som de ble omtalt i Sandefjords Blad – men det er lagt til linker, billeder og lignende, som det syntes passende for å gi sakene litt bakgrunn, bakgrunn som en leser i 2021 kanskje ikke har .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *