Regelmessig kontakt med omverdenen

Sandefjords Tidende[i] 23 juni 1875:
 
“Saafremt «Bjørn Farmand», som nu har Rute mellem Sandefjord og Kristiania, og «Tunsberg», paa Lørdag begynder sin Fart herpaa, begge vedblive at holde disse Ruter, ville vi i Sommer opnaa, hvad her ingensinde tidligere har været Tilfældet, at der 6 Gange ugentlig afgaar Dampskib herfra til Kristiania og 6 Gange ugentlig ankommer Dampskib hertil fra Hovedstaden og Mellemstederne.
 
Man vil kunne reise herfra med Dampskib hver Morgen med Undtagelse af Tirsdag og ligeledes komme tilbage hertil hver Dag Mandag undtagen.
 
Naar saa hertil føies, at «Vøringen» anløber Sandefjord hver Lørdag Eftermiddag paa Ruten fra Frederikshald og Frederiksstad til Laurvig og ligeledes hver Mandag Middag om trent Kl. 12 paa Ruten fra Laurvig til Fredriksstad og Frederikshald, maa vi sandelig indrømme, at Sandefjord har en saa livlig Kommunikation med det øvrige Land, som man neppe skulde antage for muligt, at et Sted, der ligger saa tilside, skulde kunne opnaa.
 
Det vilde være at ønske, at Farten herpaa maatte vise sig saa lønnende for vedkommende Skibe, at den kunde fortsættes. Vi faa isommer en Forsmag paa et af de Goder, som ville opnaaes, naar Jernbanen gjennem Grevskaberne bliver færdig, en forholdsvis billig og letvindt daglig Forbindelse med Omverdenen”.