Opløp i Sandefjord

Fergus Falls ugeblad[i], 10 desember 1890

            «- Opløb i Sandefjord. I de sidste Aftener har Folkeopløb forekommet i Sandefjord i og udenfor Frelsesarmeens Lokale. Den 13de Nov. antog Demonstrationen store Proportioner, Folk trængte sig ind og ryddede Lokalet, kastede ud Bænkene, nedrev Gardinerne og sønderslo Vinduerne. En Mand dræbtes. Den 18de Nov. meddeltes, at Ophidselsen vedvarede, og store Folkemasser holdt sig altid udenfor Lokale, som er stængt af Politiet. Ophavsmændene til Opløbet er arresteret».


[i] https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83025227/1890-12-10/ed-1/seq-6/#date1=1883&sort=date&rows=20&words=Sandefjord&searchType=basic&sequence=0&index=16&state=&date2=1900&proxtext=Sandefjord&y=13&x=12&dateFilterType=yearRange&page=3