Historiske Kart

Historiske kart med og over Sandefjord

Nedenfor følger en liste over kart som viser Sandefjord – enten som et sted i en større sammenheng, eller i seg selv. Hvert element i listen er lenket til en side der man kan se selv kartet.
 
Kartene er, videre, lenket til der de opprinnelig er funnet, i den grad dette er mulig. I de (aller fleste) tilfeller lenken er til kartverkets sider, kommer man da til en side der man kan laste ned kartet, eller se det plassert inn i et moderne kart, slik at man kan sammenligne datidens og nåtidens gateløp, bygningers beliggenhet, kystlinjer og annet.
Egentlig et kart over Sandeherred, men Sandefjord er tegnet inn, med linjene som avgrenset byen fra omegnen, og la den til Søndre Compagnie – uten at det kanskje hadde den største betydning.
 
  • Sandefjord By i 1812. Fra Amtskartsamlingen. Originalen tegne i skala 1:4000 av en i et team: Spørck, Broch, Brynie, Castberg, Høyer, Leigh, Meilænder, Ring, Rørdam, Rye, Schleppegrell, Schrøder. Originale in Sandefjord bys forsmannskaps arkiver ble tegnet av av premierløytnant i marinen, Adolf Aagaard, Adr. Laurkullen, i 1903[ii].

Sandefjord by i 1825. Målt og tegne av Rördam

  • Sandefjord by i 1865. Målestokk 1:6000 tegnet av C. Finne: «Grundris af Sandefjords Bye med dens Badeanstalt og nærmeste Omegn indbefattende en del av Sandeherreds Landsogn[iii].

C. Finne har en påtegning: «Til yderligere Oplysning bemærkes, at Byens Qvartaler indbefatter, foruden Huse og Gaardsrum, ogsaa flere ubebyggede Tomter, der benyttes til Hauger eller Beplantning, foruden de paa Tegningen antydede aabne Pladse».

Interessant kart i sin alminnelighet, og også fordi den viser den nokså nye Sandefjord Kirke, som ligger i en liten park vest for Storgaten og nord for Rådhusgaten.

Kartverket sier “Håndtegnet kopi. Uklart hvor originalen kan befinne seg”, men dette må være det siste kartet før brannen. [vi]
 
Sandefjord by i 1902. Målestokk 1:2500.
Dette er nok det første kartet tegnet efter brannen[vii]. Hentet fra Lokalhistorisk Institutt.
 

[i] Kartverket (Norges Geografiske Oppmåling); tegnet omkring 1800 av Blix; https://www.kartverket.no/om-kartverket/historie/historiske-kart/soketreff/mitt-kart?mapId=6201
[ii] Kartverket (Norges Geografiske Oppmåling); tegnet omkring 1812, tegnet av i 1903 efter original i Sandefjord bys arkiver, av løytnant Adolf Aagaard, https://www.kartverket.no/om-kartverket/historie/historiske-kart/soketreff/mitt-kart?mapId=1095
[iii] Kartverket (Norges Geografiske Oppmåling); Amtskartsamlingen; tegnet av C. Finne i 1865; https://kartverket.no/historiske/1/1173_amt2_jarlsberg-og-larviks-amt-40_1865_jpg300dpi.jpg
[iv] Kartverket (Norges Geografiske Oppmåling); Amtskartsamlingen; tegnet av ukjent i 1868; Utgitt av Adelsteen Knudsens Forlag. https://www.kartverket.no/om-kartverket/historie/historiske-kart/soketreff/mitt-kart?mapId=1122
[v] Kartverket (Norges Geografiske Oppmåling); Amtskartsamlingen; tegnet av Nicolai Solner Krum, S. Molvig; https://www.kartverket.no/om-kartverket/historie/historiske-kart/soketreff/mitt-kart?mapId=1192
[vii] https://lokalhistoriewiki.no/images/Kart_over_Sandefjord_1902_-_No-nb_krt_01279.jpg