Et Dampskip bygges i Sandefjord

Sandefjords Tidende, 7 mai 1884

A close-up of a newspaper

Description automatically generated

Sandefjords mekaniske Værksted har i disse Dage afsluttet Kontrakt med et Rederi i Tønsberg om Bygning af en liden Dampbaad for Passagerfart. Dette er den første Dampbaad Værkstedet bygger, efter at det i det sidste Aar har undergaaet en betydelig Udvidelse og Forbedring baade med Hensyn til Lokale og Maskiner. Vi have hørt, at Værkstedet allerede fra flere Kanter skal have faaet Forespørgsler i anledning lignende Arbeider og der er vistnok al Grund til at antage, at Værkstedet ved Udførelsen af sin første Bestilling i denne Retning vil fyldestgjøre den Tillid man allerede synes at nære til det. Baaden skal sættes i Gang mellem Tønsberg og Øerne og maa efter Kontrakten være færdig i Begyndelsen af August dette Aar.