En langveisfarende

“Gnanamutthu Joseph Israel

Den indfødte indiske misjonær som taler paa avholdslokalet i kveld og imorgenkveld. Hr. Israel er stifter og bestyrer av et barnehjem i Madras og har i 25 aar arbeidet for kristendommen blant sine landsmænd. Han har de bedste anbefalinger fra engelske og norske autoriteter og venner, og folk vil sikkert ha interese av at høre ham. Se for øvrig annoncen».

Og dette var annonsen som stod på trykk samme dag:

 

 

 

 

 

 

 

Redaksjonelt ble begivenheten omtalt på denne måten:

 

 

 

 

 

 

______
https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_vestfoldsandefjordatten_null_null_19100910_30_206_1