Kinoforestillinger

 
 
                                             27 januar 1903
Det er litt usikker når kinoen “kom” til Sandefjord. Et av de tidligste eksemplene på fremvisning av “levende billeder” er fra 27 januar 1903, da man viste frem en film om pasjonsspillene i Obergammerau. 
Ved denne anledningen hadde Sandefjords Blad også en liten “omtale”:
 
Religiøse Billeder[i]
   Vi henleder læsernes opmerksomhed paa annoncen om forevisningen av levende billeder i goodtemplarlokalet imorgen aften kl. 8 ½ og torsdag kl. 6 og kl. 8 ½. 
   Forevisningen av disse billeder i forening med sang og musik skildres fra andre byer som særdeles gribende og opløftende”.
 
Litt senere på våren kunne man påny se film i Sandefjord, denne gangen ser det ut til at det var et omreisende arrangement – for forestillingen foregikk i et telt på Prestegårdsjordet, der mye annet skyggefullt foregikk.
 
Regelmessig kinodrift kom igang noen år senere, først på Aktiemeieriet – og de tidligste annonsene for programmene er funnet fra sommeren 1907.
 
Nedenfor finner man disse programmene, år for år, i hvert sitt dokument.
 
Kinoforestillinger i               
(Avis ikke tilgjengelig 1909]
                 (Avis ikke tilgjengelig                         1911-1926)                                     1927
                       1928