Velkommen.

Velkommen til en side der fokus vil være Sandefjords – byens – nyere historie. Ikke de store linjer, og ikke de lange løp, slett ikke den akademiske historien: dette skal være en vandring i fortidens kroker: slikt man vagt “vet om” men der detaljene oftest er gått inn i tidens skodde.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *