Handlende i Sandefjord i januar 1903

«Handlende» betyr her, først og fremst, kolonialer, landhandlere og lignende, for listen er tatt fra en liste av slike som lar seg bruke i en annonse[i] for Pellerins margarin:

     1. Tron Aaby
     2. H Abelsted
     3. L. Børresen
     4. Thor Dahl
     5. Guttorm Grann
     6. Gusland (Martine)
     7. J. Hagtvedt
     8. Chr. Hansen
     9. Herland
     10. Caroline Holth[ii]
     11. Martin Iversen
     12. Wiktor Johnsen
     13. Marie Jacobsen
     14. S. Myhre
     15. Helene Olsen
     16. Sperre
     17. W. Sørensen
     18. Elen Tholvsen
     19. Thorstensen (Karen)

Det kan kanskje bemerkes av 6 av de 19 helt sikkert er kvinner: knappe 32 % – et litt overraskende høyt tall.


[i] Sandefjords Blad, tirsdag 6. januar 1903, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_sandefjordsblad_null_null_19030106_10_2_1

[ii] I 1891 ført opp som Carstine Amalie Holth, «Kolonial=Handelsborgerinde», men het Caroline og var datter av Politibetjent Christopher Nielsen Holth og hustru Anne Marie Jensdatter. Se SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0007: Ministerialbok nr. 7, 1855-1861, s. 117

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20051018040574 . Hun er ellers ikke funnet – men 17 desember 1903 annonserte hun i Sandefjords Blad for sin kolonial: https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_sandefjordsblad_null_null_19031217_10_145_1

Ny seksjon: historiske kart

Det er opprettet en ny seksjon: Historiske kart. Dette er hovedsakelig kart fra Kartverket, men efter hvert kan det bli andre óg.

Hvert enkelt kart har en lenke til det nettstedet det er hentet fra, og der man ofte kan få bedre adgang til nedlastning etc.

Ny seksjon: fotografier

Det er skapt en ny seksjon.

Denne inneholder undertegnedes billeder fra Sandefjord – stort og smått, nytt og gammel, ta med telefon eller fotografiapparat efter mottoet “Dører og Detajer”.

For øyeblikket ligger billedene i et “slide show” – det skal kommet et nytt omkring hvert annet sekund. Holder man muse-pekeren over billedet skal dette ta en pause.

Og skulle leseren – titteren – finne noe hun liker, så er det fullt ut tillatt å gjøre bruk av det: det ville være en vennlighet å oppgi kilden.

Ny seksjon

Da er det lagt til en ny seksjon med tittelen “Teaterlokalet”.

Her vil man, efter hvert, kunne finne ut hva som foregikk i Teaterlokalet, år for år, slik det går frem av Sandefjords Blads spalter opp gjennom årene.

Det er nesten garantert ikke alt som fant sted: mye vil ha skjedd uten at det ble skrevet om det i avisen – eller avertert. De som er funnet, er funnet ved å bruke det enkle søkeordet “teaterlokalet” i Nasjonalbibliotekets nettsider, og begrense søket til Sandefjords Blad. Det er ikke alltid slike søk fanger alle tilfeller.

I hovedsak presenteres begivenhetene slik som de ble omtalt i Sandefjords Blad – men det er lagt til linker, billeder og lignende, som det syntes passende for å gi sakene litt bakgrunn, bakgrunn som en leser i 2021 kanskje ikke har .

Velkommen.

Velkommen til en side der fokus vil være Sandefjords – byens – nyere historie. Ikke de store linjer, og ikke de lange løp, slett ikke den akademiske historien: dette skal være en vandring i fortidens kroker: slikt man vagt “vet om” men der detaljene oftest er gått inn i tidens skodde.