Handlende i Sandefjord i januar 1903

«Handlende» betyr her, først og fremst, kolonialer, landhandlere og lignende, for listen er tatt fra en liste av slike som lar seg bruke i en annonse[i] for Pellerins margarin:

     1. Tron Aaby
     2. H Abelsted
     3. L. Børresen
     4. Thor Dahl
     5. Guttorm Grann
     6. Gusland (Martine)
     7. J. Hagtvedt
     8. Chr. Hansen
     9. Herland
     10. Caroline Holth[ii]
     11. Martin Iversen
     12. Wiktor Johnsen
     13. Marie Jacobsen
     14. S. Myhre
     15. Helene Olsen
     16. Sperre
     17. W. Sørensen
     18. Elen Tholvsen
     19. Thorstensen (Karen)

Det kan kanskje bemerkes av 6 av de 19 helt sikkert er kvinner: knappe 32 % – et litt overraskende høyt tall.


[i] Sandefjords Blad, tirsdag 6. januar 1903, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_sandefjordsblad_null_null_19030106_10_2_1

[ii] I 1891 ført opp som Carstine Amalie Holth, «Kolonial=Handelsborgerinde», men het Caroline og var datter av Politibetjent Christopher Nielsen Holth og hustru Anne Marie Jensdatter. Se SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0007: Ministerialbok nr. 7, 1855-1861, s. 117

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20051018040574 . Hun er ellers ikke funnet – men 17 desember 1903 annonserte hun i Sandefjords Blad for sin kolonial: https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_sandefjordsblad_null_null_19031217_10_145_1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *