Industrihandler Hanna Thoresen

I folketellingen for 1875[1] finner man Hanna Thoresen som leieboer hos «Skomagermester og Gaardeier» Oliver Larsen Neerland i gård nummer 106a i Nygaden: tvers over gaten fra inngangen til den nye kirken i Sandefjord. Hun er 51 år gammel, ugift og «Driver Industrihandel (med syede, heklede og broderede Sager)».

Hun var født i Fredrikshald, og i klokkerboken derifra fra 1824 finner man en lovende kandidat: Hanna Marie Mathiesdatter Thoresen, datter av Mathies Thoresen og hustru Johanne Halvorsdatter. Denne piken kom til verden 23 september 1823 og ble døpt[2] i kirken 29 februar 1824. Fadrene hennes var Petter Thoresen; Skrædder Niels Andersen; Matros Petter Andreassen; Kirstine Svendsdatter; og Marie Thoresdatter; Louise Hansen; og Maren Jensdatter hos Lieut. Spörck.

Om Hanna hadde søsken er ikke fastlagt, ei heller når hun ble konfirmert. I lys av hennes bane senere i livet er hun nok kommet tidlig ut i tjeneste – selv om det ikke er synderlig spor efter henne før 1865.

I folketellingen[3] for det året finner man Hanna som «Huusjomfru» hos Nils Joakim Christian Vibe Stockfleth og hans kone Sara Cornelia. Ekteparet var, henholdsvis, 79 og 64 år gamle. De bodde på en plass under Prestegården, Fagerlund. Ved siden av Hanna hadde husstanden også tjenestepiken Henrikke Hansdatter, en 22-åring fra Sandar.

Stockfleth døde 26 april 1866, 79 år og 4 måneder gammel. Han ble begravet[4] 3 mai.

Med husbondens død ble det kanskje vanskelig for enken å holde seg med to tjenestefolk; og kanskje hun flyttet. Kanskje hun døde: hun er ikke å finne i 1875-tellingen.

Uansett – i 1870[5] er Hanna flyttet hjem til Frederikshald, de hun er Pige hos enken og «fabrikanten» Lene Cathrine With, en 65 år gammel dame opprinnelig fra Modum. De bor – som leieboere – hos Casserer Ole Peder Peltz og familien i Kirkegaden i Frederikshald.

«Fabrikant» brukt om en kvinne på denne tiden kan vel rimeligvis tolkes som at vedkommende drev med nettop det Hanna drev med fem år senere: «industrihandel (med syede, heklede og broderede Sager)» – og det er vel like rimelig å tenke seg at Hanna hadde lært en del i Fredrikshald.

Men på ett eller annet tidspunkt flyttet hun altså tilbake og bosatte seg i Sandefjord – før 18 februar 1874, for den dagen har hun en annonse i Sandefjords Tidende[6] om noe helt annet, og kanskje noe hun var blitt forberedt på mens hun var hos Stockfleth – som sikkert pleiet omgang med Landstad, som hadde vært prest i Frederikshald i 10 år før han kom til Sandar:

A close up of a newspaper Description automatically generated

Bakgrunnen her bør nevnes: På denne tiden hadde Sandefjord nokså nylig fått egen kirke, noe som det var noe strid med Sandar om; og på denne tiden brøt det ut en strid innen menigheten om hvilken salmebok man skulle bruke i denne kirken – og dermed var det nok behov for litt saklig informasjon på alle sider av debatten. Og slikt hadde tydeligvis Hanna Thoresen å by på.

Sommeren 1874 var det brann i Sandefjord og flere gårder brant ned i området ved Storgaten. Hanna Thoresen var en av dem som ble, i noen grad, rammet, og 8 august hadde hun en annonse på siste side i Sandefjords Tidende:
 
«Hanna Thoresens Industrihandel er tilflyttet fru Helene Andersens Gaard ved Kirken.
 
               Sammesteds indleveres Følgende, der ikke er kommet tilstede efter Branden: Et Stolsæde med Fjædre, og sort Betræk, to simple Stole, en Toiletvæske, en Æske med Chinillier og Dusker, en Skindvæske hvori omtrent 7 Spd. Flere andre Smaating savnes».
 

Først 11 november 1874 averterer[7] hun industrivarene sine, og gjennom det får man et inntrykk av hva hun handlet med:

A close-up of a newspaper Description automatically generated

Efter hvert nærmet julen seg, og førjulstiden var da, som nå, også handletid, og Hanna forsøkte naturligvis å få opp salget i den forbindelse, slik man ser av en annonse[8] fra 19 desember 1874:

A close up of a newspaper Description automatically generated

Om våren i 1875 bestemte Hanna seg til å flytte forretningen[9] – det er ikke helt klart hvor, men hun bodde jo allerede like ved Storgaten, som gikk forbi Kirken:

A close up of a newspaper Description automatically generated

Hanna var involvert i kirkelivet i byen, og da kapellanen skrev i avisen at han for 1876, likesom forrige år, planla en julefest for fattige barn så ble en av innsamlingsbøssene satt ut hos henne. Dette stod i avisen[10] 15 november, og tanken var å holde arrangementet Hellig Tre Kongers aften, 5 januar 1877.

Ikke overraskende engasjerte Hanna seg også i arbeidet for å reise et bedehus i Sandefjord, og hjalp til med innsamlingen av midler. Det kan man lese[11] 14 juli 1877:

A close-up of a newspaper Description automatically generated

Ved noen anledninger kan man se at sortimentet i ulike butikker den gang var litt mer tilfeldig sammensatt enn hva har vært vanlig senere, slik som i denne annonsen[12] fra 21 november 1877:

A close up of a newspaper Description automatically generated

Driver man butikk kan man oppleve både det ene og det annet, det ser man 3 desember 1879[13]:

A close up of a paper Description automatically generated

Et annet produkt Hanna solgte – og sikkert slev hadde produsert – var dette, som ble avertert en rekke ganger, også 13 november 1880[14]:

A close up of a newspaper Description automatically generated

Det skulle bli mer fisk, denne gangen fra 5 november 1881[15]:

A close up of a text Description automatically generated

Et produkt av en helt annen karakter ble avertert 29 mars 1882[16]:

A close-up of a newspaper Description automatically generated

Senere samme år, 15 juli 1882[17], har Hanna tenkt seg om og bestemt seg for å avslutte industrihandelen sin:

A close-up of a newspaper Description automatically generated

Det er ikke sagt noe om hvorfor hun ga seg, men noen år senere lever hun som «rentenist», så hun hadde kanskje spart opp nok penger til å pensjonere seg. Hun fortsatte imidlertid med de lutede rødskjærene og torskenakkene, det averterte[18] hun 25 oktober 1882.

Med mindre butikk ble det mer tid til frivillig arbeid, og Hanna Thoresen deltok i sammenhenger der hennes ferdigheter kunne komme til nytte – det averterte[19] hun 28 oktober 1882:

A close up of a paper Description automatically generated

18 november 1882 er Hanna med på å organisere en basar til inntekt for Bedehuset[20]:

A close up of a newspaper Description automatically generated

Parallelt med dette arbeidet hun videre med syforeningen[21], slik man kan se i Sandefjords Tidende 16 desember 1882:

A close up of a paper Description automatically generated

Selv om hun var med på å organisere basaren for Bedehuset var Hanna fri til å kjøpe lodd, og det lønte seg kanskje: trekningslisten som ble offentliggjort[22] 13 januar 1883 viser at på lodd nummer 142 vant hun et barneskjerf; på nummer 12, en nøstetopp.

Én oppgave Hanna Thoresen tok på seg var å undervise på det nye kurset i håndarbeid for unge piker som ble organisert som Sande Haandgjerningsskole, og delvis finansiert ved salg av produktene ungdommene fremstilte[23]:

A close up of a paper Description automatically generated

Og så begynte syforeningen med sine møter igjen 9 oktober 1883[24]:

A close up of a newspaper Description automatically generated

Syforeningen drev blant annet med innsamlinger, og 24 november 1883 kunne de fortelle i Sandefjords Tidende[25]:

A close-up of a text Description automatically generated

Ved folketellingen for 1885[26] finner man Hanna Thoresen i gård nummer 104, som lå i Storgaden omtrent der Storgaten 8 ligger i nyere tid. Hun nevnes som «Jomfru, Rentenist og Lærerinde» og bor sammen med den 10 år eldre Andrea Andersen, som er «Jomfru, Rentenist». En 24 år gammel «frøken» fra Kristiania og som heter Sophie Thoresen kan kanskje være en slektning av Hanna.

Hanna Thoresen, Lærerinde, døde 10 mai 1888 og ble begravet[27] 14 samme måned. Hun døde av kreft, og selv om hun hadde legetilsyn var det vel lite man kunne gjøre.

Dødsfallet ble annonsert i Sandefjords Tidende[28] 12 mai 1888:

A close up of a paper Description automatically generated


 1. https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01052138001185
 2. Halden prestekontor Kirkebøker, SAO/A-10909/G/Ga/L0002: Klokkerbok nr. 2, 1821-1834, s. 48-49Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20061010050509
 3. https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01038120000481
 4. Sandar kirkebøker, SAKO/A-243/F/Fa/L0009: Ministerialbok nr. 9, 1862-1871, s. 132Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20051018030145
 5. https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01053316006728
 6. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_sandefjordstidende_null_null_18740218_13_14_1
 7. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_sandefjordstidende_null_null_18741111_13_89_1
 8. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_sandefjordstidende_null_null_18741219_13_100_1
 9. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_sandefjordstidende_null_null_18750515_14_38_1
 10. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_sandefjordstidende_null_null_18761115_28_91_1
 11. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_sandefjordstidende_null_null_18770714_16_55_1
 12. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_sandefjordstidende_null_null_18771121_16_92_1
 13. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_sandefjordstidende_null_null_18791203_18_96_1
 14. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_sandefjordstidende_null_null_18801113_19_91_1
 15. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_sandefjordstidende_null_null_18811105_20_88_1
 16. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_sandefjordstidende_null_null_18820329_21_25_1
 17. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_sandefjordstidende_null_null_18820715_21_56_1
 18. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_vestfoldsandefjordatten_null_null_18821025_2_84_1
 19. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_vestfoldsandefjordatten_null_null_18821028_2_85_1
 20. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_vestfoldsandefjordatten_null_null_18821118_2_91_1
 21. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_sandefjordstidende_null_null_18821216_21_100_1
 22. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_sandefjordstidende_null_null_18830113_22_4_1
 23. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_sandefjordstidende_null_null_18830331_22_25_1
 24. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_sandefjordstidende_null_null_18831006_22_79_1
 25. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_sandefjordstidende_null_null_18831124_22_93_1
 26. https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01053271001199
 27. Sandefjord kirkebøker, SAKO/A-315/F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1880-1894, s. 232Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20060628070108
 28. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_sandefjordstidende_null_null_18880512_27_43_1