18750303 Vintrene var kaldere

Sandefjords Tidende[i] rapporterer, 3 mars 1875:
 
«Isforholdene antage nu en foruroligende Karakter, da Havisen siden i Fredags Morges under en svag sydojtlig Brise og indgaaende Strøm sætter ind paa Kysten.
 
«Amtstidenden» beretter saaledes, at Dampskibet «Laurvig», som i Fredags Morges gik fra Horten, først naaede Laurvig om Aftenen Kl. 8, efter at have fundet Isen aldeles sammenhængende og fast baade østenfor og indenfor Færder. Kl. 3 om Lørdag Morgen afgik det atter vestover, men fandt Langesundsløbet umuligt og brugte 6 Timer til gjennem Isen at naa Kragerø.
 
Dampskibet «Dannebrog» ankom til Laurvig fra Kristianssand Fredag Aften Kl. 112 og havde fra Jomfruland gaaet i stærk optaarnet Havis. Lørdag Morgen afgik det atter østover, men maatte paa Grund af Isens Uigjennemtrængelighed paa Østsiden af Ranør vende tilbage til Laurvig».