Vannmangel i Tønsberg – Sandefjord til unnsetning

 

Vestfold[1], 25 oktober 1884

A close-up of a newspaper

Description automatically generated

Vandmangel i Tønsberg. Vandforsyningen i Tønsberg er fortiden saa ringe, at den ikke paa langt nær kan tilfredsstille Behovet. Byens Ordfører har i den Anledning igaar henvendt sig til Sandefjords Formandskab med Foresoørgel om, hvorvidt man herfra kunde faa ca. 10,000 Potter Vand Daglig.

Da Sandefjords fortrinlige Vandværk er rigelig forsynet, har Formandskabet her i dag paa telegrafisk Forespørgsel svaret, at der intet er til Hinder for, at Tønsberg kan faa Vand herfra.


  1. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_vestfoldsandefjordatten_null_null_18841025_4_84_1