Valgmannsvalget i 1814

Til

Norges Regent, Hans Høihed Prinds Christian Frederik!

Vi undertegnede Indvaanere af Sandeherreds Menighed, Laurvig Grefskab, give disse vore tvende Medbrødre, som vi ved Stemmefleerhed have udvalgt imellem os, nemligt

1. Christopher Hvidt og
2. David Hansen Raastad

 

fuldkommen Fuldmagt og Myndighed paa, alle Menighedens Beboeres vegne og under Alles fuldkomne Vedtagelse, at møde og stemme ved den af Deres Høihed berammede Forsamling af Nationens udvalgte Mænd, for at antage en Regjerings-Form, der fuldkommen og for bestandig skal betrygge det Norske Folks Frihed og Norges Tarv.

            Sandeherreds Kirke den 25de Februar 1814.

                                    Paa hele Menighedens Vegne under vore Hænder:

F. Lowzow.                  Jak. Hoppe.                  C. Hvidt.                  Jeremias Reinert.
Jens Chr. Grønvold.          Zinn.          Hans Brøum.          Tribler.       Ole N. Gogstad.
Thor Klavenæs.             Søren H. Engøe.            Ellef Bøe.            Mikkel O. Hogstad.
Tollef Frederiksen Kamfjord.     Simon Christensen Helgerød.   Søren Hansen Hougen.
          med paaholdt Pen                                 med paaholdt Pen
Hans Gundersen Unneberg                                                       Hans Larsen Stange.
                                                                              Schrøeter
                                                                              Sognepræst