Værmeldingen kom med toget

Sandefjords Tidende[i], 2 juli 1884

Meddelelse af Veirvarsler til Landdistrikterne.

Fra Styrelsen for Statsbanerne er der i disse Dage udgaaet et Cirkulære, hvorfor Veirvarsler fra det meteorologiske Institut ville blive telegraferede frit til samtlige Jernbanestationer ved Vestbanerne, Østbanerne og Nordbanerne indtil Hamar i Tiden fra 1ste Juli til 30te September. Telegrammet vil strax efter Modtagelsen blive opslaaet paa et dertil bekvemt Sted udvendig paa Stationsbygningen.

Ligeledes vil der paa de samme Jernbanestrækninger og i det samme Tidsrum blive ført Veirsignaler paa det første af de gjennemgaaende Passagertog, som udgaar fra Kristiania efter Kl. 3 Eftermiddag og det første af disse Tog, som efter samme Klokkeslet gaar fra Fredrikshald, Skien, Kongsberg og Vikersund i Retning til Kristiania. Disse Veirsignaler ville blive anbragte ved Siden af Døren til Konduktørkupeen i Togets bagerste Stoppevogn.

Signalerne, der bestaa af en hvid Trekant og Firkant, have følgende Betydning:

Trekant alene: Tørt og varmt Veir.

Trekant over Firkant: Utrygt Veir.

Firkant alene: Regn.

Firkant over Trekant: Opklarende Veir, tildels med Regnbyger

For at disse Veirvarsler kunne være til størst mulig Nytte for Landmanden i vid Omkreds i de Distrikter, gjennem hvilke Banelinierne føre, vilde det være ønskeligt, om vedkommende Landdistrikter tage Initiativet til at Varslerne gjennem Signaler bragtes videre. Dette vil hensigstmæssigt kunne ske paa den Maade, at der fra et fritliggende Sted heises Signaler, der paa Astand fortone sig som en Trekant og en Firkant f. Ex. en Kegle og en kort Cylinder.


[i] https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_sandefjordstidende_null_null_18840702_23_51_1