18740520 Typografien i Sandefjords Tidende 1874

A close-up of a page of a newspaper Description automatically generated
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Til Abonnenterne[1].
Idet jeg herved gjør en Undskyldning for «Sandefjords Tidendes» især i den sidste Tid yderst slette Udstyr, skal jeg tillade mig at oplyse, at Grunden til dette ikke, som af Mange antaget, ligger i Sjudskeri ved Trykningen men deri, at Typerne er gamle og udslidte.
 
De vare allerede meget slette da jeg for henimod 1 Aar siden kjøbte Trykkeriet, og verre ere de blevne siden. Der er saaledes intet at gjøre uden at koste nye Typer, og dette have Omstændig-hederne hidtil hindret mig i at kunne.
Jeg har nu seet mig istand til at faa bestilt nye Typer, og det er lovet mig, at disse sikkert skulle ankomme i Løbet af 3 a 4 Uger.
 
Jeg gjentager saaledes min Undskyldning og beder, at man velvilligen vil overse Manglerne, indtil jeg, soom jeg sikkert haaber om kort Tid kan lade Bladet udgaa i et værdigere Udstyr.

Ærb.

Udgiveren»


  1. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_sandefjordstidende_null_null_18740520_13_39_1