18740926 Tordenvær

«Sandefjord den 26de September[i].
 
            I Thorsdags eftermiddag omtrent Kl. 3 drog et heftigt Tordenveir, ledaget af stærkt Regnskyld, over Sandefjord. Lynet slog ned gjennem Skorstenen paa et Hus, beliggende ved Ranvigen Skibsværft strax udenfor Byen. Skorstenen sprængtes ligesom ogsaa nogle Vinduer, og en Del mindre beskadigelser foraarsagedes. En ældre Kone, som var i Huset besvimede, men kom sig snart, uden at føle nogen Ulempe».