To 17de Mai-sanger

 

Vestfold[1], 17 mai 1884

A close-up of a page

Description automatically generated

Syttendemajsang.

Syttende maj! som et ildnende kvad

atter og atter i dagenes rad

kommer du til os. Du straler sa skjønt

i mindernes glans og i vårens grønt.

Hvad er det, som gir dig slig underlig

magt,

– som har i dit åsyn slig alvor lagt,

men også en jubel, så små og stor

fra Næsset til Kap blir et jubelkor.

Vi føler det vist. Men vil nogen ha svar,

da vis ham naturen, thi majdagen var

en strålende vår efter vinterkår

i mere end firehundrede är.

Som bækken, der dansende skummende

slår

sig vej udfor lien og efterpa går

– i jevnere fart, men dog altid med

sang

henover den spirende, grønskende vang.

Så vågned vi op hin velsignede vår,

vort folkeliv fosset som bækken i vår

og skummende brød det sig form og vej

trods fordommens mur og Europas nej.

Og derfor et hurra i rungende kor

fra kvinde og mand og fra små og stor

for syttende maj, som jo stråler så

skjønt

i mindernes glans og vårens grønt.

L. B.

Vestfold[2], 17 mai 1884

17de Maj-sang!

Saa har vi atter dagen her,

vor friheds-dag, vort friheds-minde,

vi atter ser den tryg fremrinde

opover Norges fjeld og skjær.

Enhver Norrøner godt den huer,

og Norges løve endnu truer,

hver usling, der vil prøve paa

vor højtidsdag at styrtet faa.

Brudt er nu hvert et tvangens baand,

hvormed vi længe laa fastlænket,

og som i sekler usselt krænket

Norvegrs gamle friheds aand.

Frit tør nu hver en Nordmand tale,

og i hans lune, milde dale

gror blomster, der blev plantet af

de gamle, som os lykken gav.

Oplys hver vraa, du frihedssol!

Du er saa kjendt, saa kjær i lande;

du evigt paa vor fjeldtind stande

og kaste skinnet om vor pol!

Da hjælper ei om nogen klæder

sig til en Thøkk og ikke græder.

Vi har jo længst vor Gud fra Hel,

Men virker nu til landets vel.

Vi samles da til glædes-lag nu,

medens Vaar gjør liv i skove,

vi vil som Nordmænd alle love

at elske dig, du kjære dag!

Og om de hæderskronte fædre,

der landets vilkaar kunde bedre,

vi flokkes vil i tanken fro,

og lig dem være Norge tro.

Hurra, da for vor stolte dag

og for den skat, som den os bragte,

for hver og en, der venlig rakte

en haand at støtte elsket sag!

Hurra, for Norges frie fane;

den stedse vei til hæder bane!

Hurra, for baade ret og skjel!

Hurra, for landets sønners vel! 

 

Thoralv Klavenæs

  1. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_vestfoldsandefjordatten_null_null_18840517_4_38_1
  2. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_vestfoldsandefjordatten_null_null_18840517_4_38_1