18761118 Stans forurensningen!

Sandefjords Tidende[i] 18 november 1876
 
«Indsendt.
            Saafremt der er Nogen, der skal have Tilsyn med Basinet til Byens nye Vandværk, tillader en Indsender sig at bede denne fra Flere om at have den Uleilighed at tilse bemeldte Basin lidt nøiaktig nu, siden Skøiteløben derpaa er begyndt. Smaagutterne have vist ikke synderlig Tanke for den Bestemmelse, Vandet i Basinet har, nemlig blant Andet at forsyne Byen med Drikkevand.
                                                           En Elsker af rent Vand».