18760624 Stank!

Sandefjords Tidende[1] 24 juni 1876
 
A close-up of a newspaper

Description automatically generated
«Fra Sundhedskommissionen.
 
Den fra Priveter og Garverier udstrømmende Stank kan let i Forbindelse med den Varme, vi nu have, forvolde Sygdom og i ethvert Fald er den i høi Grad ubehagelig og generende for dem, hvis Eiendomme grændse ind til saadanne Steder.
 
Til Forebyggelse af disse Ulemper anbefales Jernvitriol og Karbolsyre, der tilligemed Brugsanvisning kan erholdes til meget billig Pris paa Apotheket.
Karbolsyre er ogsaa et tjenligt Middel til at borttage Stank fra Rendestene.
 
Sandefjord den 23de Juni 1876.
 
Ebbesen»