18751211 Småbykrangel

Sandefjords Tidende[1] lørdag 11 desember 1875
 
A close-up of a newspaper

Description automatically generated
 
«Mislykket Spekulation!!
 
Da et for Een maaske fordelagtigt Rygte ve er udkommet, at min Kone har Skarlagensfeberen i høieste Grad, tjener Herr Doktorens Attest for, at den ikke hverken er eller har været saa stærk, som den, der har hjemsøgt en Handelsbestyrer i Langgaden, hos hvem flere ere angrebne og fra hvem min Kone rimeltgvis har faaet samme.
 
Attesten lyder saaledes:
 
«At Herr Chr. Zimmermanns Kone har havt Skarlagensfeber i en meget mild Grad og at hun for Tiden er i god Rekonvalescents bevidnes paa Forlangende herved af Ebbesen»
 
Maaske derfor Herr Handelsbestyreren herefter vogter sig for at udbasunere mere angaaende Skarlagensfeberen.
 
Chr C. Zimmermann».