Skolene i Sandefjord i 1880-årene

Dette dreier seg nok om skoler utover folkeskolen, men det er jo verdt å merke seg at i midten av 1880-årene hadde den lille byen to pikeskoler[i].
 
Sandefjord.
 
Sandefjords Borgerskole
 
            Bestyreren har ikke besvaret Udg.s Cirkulære. Skolen har siden 1877 Kr. aarligt Bidrag af Oplysningsvæsenets Fond, mod at det Bidrag, Stedets høiere Almuskole siden 1852 havde havt af dette Fond, fra samme Tid bortfaldt. Forstanderskab (Skolekommission) og Lærerpersonale med Lønninger meddeles efter den kommunale Kalender for 1882.
 
Skolekommission:
 
Jespersen, J, Sogneprest, f. 1829, Ordfører.
Schanche, C. F. Byfoged, f. 1813.
Skolens Bestyrer.
Høst, F. L., Kjøbmand, f. 1834, 77
Hansen, O., Postexpeditør, f. 1827,77
Pedersen, P. C., Kjøbmand
 
Bestyrer og Førstelærer; Thomassen, T. C., math.-naturv. Ex. 78, a. 79. 2400 Kr.
 
Andenlærer: Loss, P. K. G., Student, a. 81. 1600 Kr, efter 3 Aar 1800 Kr.
 
Tredielærer: From, Hans Christian, f. 1839, 60 Sem. (Asker), a. 78 (61). 800 Kr. 79 till. Kirkesanger.
 
Fjerdelærer: Schøyen, Haakon Albert, 6. 1860 7/12, 79 Mdskex. (Kongsvinger), 80 Sem. (Asker), a. 83. 1100 Kr. 84 till. L. v. Frkn. Franzens Pigesk.
 
Lærerinde; Wold, Emma Mathilde, f. 1846, a. 78. 660 Kr.
 
Kasserer: Hansen, O., Kæmner, f. 1846.
 
Frkn. Franzens Pigeskole.
 
            Er oprettet i Janr. 1870 af Frkn. Hanna og Henriette Franzen, af hvilke den første i 1877 fratraadte Bestyrelsen.
 
Bestyrerinde: Franzen, Henriette Emilie, f. 1844 16/6, 67 Guvernante, 70.
 
Lærere og Lærerinder
 
Windingstad, Thorleif, f. 1842 3/10, 65 Sem. (asker), 73 Andenl. v. Sandefjords Almusk. Og Organist, 81 till. a. v. denne Sk.
 
Bærøe, Hans Ludvig, f. 1846 27/12, c. th. 74 (3, prakt. 3),  75 pers. Kap. T. Haabøl, 78 Stiftskap. I Kra. Stift, 83 Kaldskap. T. Sandeherred, a. 83; 84 till. L. v. Frk. Holths Pigesk.
 
Schøyen, H. A. L., v. Sandefjords Bsk., a. 84.
 
Windingstad, Gurine, f. 1849 13/2, a. 74
 
Franzen, Sophie, f. 1841 20/3 20/3, 10 Aar Guvernante, a. 76.
 
Lange, Signe, f. 1864 22/1 a. 81; 83 till. L. v. Frk. Holths Pigeskole.
 
Frk. Holths Pigeskole.
 
            Oprettet i Janr. 1877 af Frk. Josefine Sofie Zimmermann, der i 1883 ved sin Ansættelse som Bestyrerinde af Tvedestrands private Pigeskole overdrog den til den nuværende Bestyrerinde. Havde i Aug. 1884 4 Klasser med 22 elever.
 
Bestyrerinde; Holth, Hulda Luise, f. 18/5, 83 Gvntex. (Nissens Sk.), 83.
 
Lærer og Lærerinder
 
Bærøe, H. L., Kaldskapellan, L. v. Frkn. Franzens Pigesk. A. 84
 
Lange, Signe, L. v. Frkn. Franzens Pigesk., a. 83
 
Tholvsen, Nicoline Kirstine, f. 1864 21/12, a. 83
_____________________________________________________________
[i] Koren, Kristian; Fortegnelse over Filologer, Realister og Mineraloger fra Norges Universitet 1813-1884 : samt Kalender for de høiere norske Skoler; Kristiania: Mallings Boghandels Forl., 1885; pp 130-131; https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009110304022