18760927 Skogplantningsselskab i Sandefjord

Sandefjords Tidende[i] 30 september 1876
 
«Da Sandefjords Samlag for Brændevinshandel har skjænket 1000 Spd. til Dannelsen af et Treplantningsselskab for By og Omegn og anmodet mig om at virke til denne Sags Fremme, tillader jeg mig herved at indbyde Enhver, hvem Sagen maatte interessere, til at afgive Møde i Raadhussalen Fredagen den 6te Oktober førstk. Kl. 5 Eftermiddag.
            Sandefjord d. 27de Septbr. 1876.
                                               Ferry»