Skipsverftet på Stub

Denne tegningen[i] av Fredrik Høst viser sjøsettingen av hans eget skip “Nordstjernen” fra Skipsverftet på Stub. Skuten sprang – visstnok – i luften på første reise i 1868 – da den fraktet kull[ii].
 
Lorens Berg[iii] omtaler Stub Skibsværft slik:
 
«Stubverven hører vi første gang om 1762, da Lars Anderssøn Bugaarden bygde skute her, man han var vist ikke den første. I 1826 fik verven egen skyld, og kjøbmand Peder Søberg kjøpte den til selveiendom. Som medeier fik han Kristen Lorens Sørenssøn paa Nordby, og disses to arvinger stod nu længe som eiere»
 
Haakon Hansen, i en bok[iv] redigert efter hans død av Johan Knap, fortellere videre:
 
            «De eide vel verven til ca. 1860. Senere overtok Henrik Kristian Schrøder, Stub og Jonas Andersen d. y., Sandefjord, den og bygde og kjølhalte mange skip. Chr. Christensen kjøpte Stub i 1892. I 1898 overdro han eiendommen til A/S Framnæs mek. Værksted, som senere har eid stedet.
 
            Blant etterkommerne av Nils Hansen Hauan som eide Hauan i 1775-1813, og hvorunder Stub hørte, fortelles det at Stubverven i sin tid var blitt solgt for et silkekjoletøy. Jeg vet ikke hvilket salg det refererer seg til, men billig måtte det være. Stubverven må være blant de eldste i Sandar. Som kjølhalingssted var den særlig godt skikket og til dette ble den benyttet så lenge det var treskuter hjemme i distriktet[v]“.

[ii] Hougen, Knut; Sandefjords historie. 2 : Kjøpstaden : fra 1845 til 1930; xx#:i kommisjon: Cammermeyer, 1932; p 35; https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012060806092
[iii] Berg, Lorens; Sandeherred : en bygdebok : historisk skildring av bygdens utvikling fra gammel tid ned til kjendte nutidsforhold; xx#:I kommission hos Norli, 1918; p 382; https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013100924001
[iv] Hansen, Haakon; Skipsverver i Sandar og Sandefjord; no#:Hvalfangernes Assuranceforening, 1961; pp 49-50; https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2016112348523
[v] Fotnote fra Haakon Hansens bok: «Hans Bogen nevner i Framnæs-boken at i 1805 lot Nils Hanssønn – brødrene Jacob og Søren’s far – en skute «Industria på 50 ½ k.l. gå av stabelen på Stub-verven».