18750306 Skatteligningen 1875 for Sandefjord

Skatteligningen 1875 for Sandefjord[1]
Skatteyder Antagen Næring Antagen Formue Byskat Fattigskat Samlet Skat (Kjønn)
  Spd Sk Spd Sk Spd Sk
Kjøbmand Aagaard 2 200 12 000 53 7 6 57 59 64 M
Skibsfører L. Aaagaard 550 1 000 8 54   106 9 40 M
Glasmester O. Andersen 500 1 200 6 102   94 7 76 M
Snedker P. Andresen 800 4 500 15 97 2 10 17 107 M
Skibsreder Jonas Andersen 1 600 14 000 44 93 6 13 50 106 M
Skibsfører Anders Andersen 1 000 4 500 18 61 2 37 20 98 M
Skibsfører Christian Andersen 700 2 000 10 42 1 25 11 67 M
Skibsfører Anton Andersen 550 1 000 9 95   119 10 94 M
Tømmermester Andresen 1 000 3 000 21 25 2 35 23 60 M
Skibsfører Jørgen Andersen 750 2 500 12 103 1 60 14 43 M
Skibsfører Abraham Andersen 750 2 500 15 58 1 87 17 2 M
Ole Andersens Enke 500 2 000 7 78   118 8 76 M
Skibsreder Ole Andersen 700 5 000 15 34 2 14 17 48 M
Enkefru Helene Andersen 5 000 50 000 151 116 21 16 173 12 K
Skibsfører Carl Andersen 1 000 1 500 16 69 1 78 18 27 M
Skibsfører A. Tveten Andersen 500 1 000 8 90   109 9 79 M
N. S. Tveten Andersen 500 1 000 7 62   96 8 38 M
Skibsreder Thomas Bryn 1 200 4 500 26 108 3 3 29 111 M
Skibsreder J. M. Bryde 3 500 15 000 81 95 9 49 911 24 M
Skibsfører Carl Bryde 1 600 7 000 34 1 4 4 38 5 M
Skibreder C. N. Bache 900 4 500 20 74 2 59 23 13 M
Badeanstalten 2 000   39 17 3 38 42 55
Handelsborger Knud Bache 1 000 2 000 17 112 1 102 19 94 M
Skolebestyrer Blix 450   6 84   68 7 32 M
Skibsreder Baumann 1 600 7 000 34 1 4 4 38 5 M
Skibsreder Lærer Borge 500 1 500 9 30 1 4 10 34 M
Brændevinsbolaget 3 500   70 67 5 117 76 64
Apotheker Cappelen 1 000 3 000 18 112 2 12 21 4 M
Enkefru Luise Christensen 800 7 000 21 3 2 113 23 116 K
Enkefru Otilie Christensen 3 000 40 000 100 10 15 10 115 20 K
Skibsfører Christian Christensen 600 1 000 10 101 1 10 11 111 M
Handelsborger P. A. Christiansen 800 1 000 12 37 1 25 13 62 M
Skibsreder Crhisten Christensen 1 200 9 000 29 14 3 114 33 8 M
Murmester Christophersen 800 5 000 17 20 2 34 19 54 M
Skibsfører Christiansen 1 200 5 000 23 101 2 101 26 82 M
Skibsreder Ditmand Christensen 700 5 000 13 42 1 115 15 37 M
Skibsreder Corneliussen 400 1 000 4 105   69 5 54 M
Handelsborger Thv. Christensen 1 200 5 000 28 48 3 18 30 66 M
Skibsfører H. O. Christensen 400 500 6 18   73 6 91 M
Hjulmager Ditmansen 700 3 000 13 34 1 74 14 108 M
Korpslæge Ebbesen 2 000 8 000 47 17 5 38 52 55 M
Bager Eriksen 800 2 000 14 20 1 64 15 84 M
Skibsfører Ole Evensen 450 600 6 20   75 6 95 M
Skibsreder Lærer From 650 2 500 10 118 1 41 12 39 M
Forbrugsforeningen 1 000   18 25 1 65 19 90
Enkefru Mina Gabrielsen 400 2 000 7 78   118 8 76 K
C. J. Gabrielsens Dødsbo 1 500 3 000 31 81 3 22 34 103 M
Handelsborger J. A. Gabrielsen 700 500 12 52 1 16 13 68 M
Skibsreder Carl Grøn 1 500 10 000 33 51 4 58 37 109 M
Skibsreder P. A. Grøn 2 000 15 000 51 104 6 105 58 89 M
Skibsfører P. Gulliksen 700 2 000 11 50 1 36 12 86 M
Handelsborger Guttormsen 500 500 8 30   94 9 4 M
Skibsfører Iver Gulliksen 500 1 500 8 2   111 8 113 M
Gogsø Dampsag 2 000   39 17 3 38 42 55
Underfoged Holth 500 1 200 7 86   102 8 68 M
Handlende Catrine Hansen 400 800 6 54   82 7 16 K
Handlende Knud Hansens Enke 400 800 6 54   82 7 16 K
Garver Carl Hem 500 1 500 7 18   103 8 1 M
Bager Hem 400 1 000 6 78   88 7 46 M
Kjøbmand Høst 3 000 20 000 74 100 9 77 84 57 M
Uhrmager Holm Hansen 500 1 500 8 2   111 8 113 M
Handelsborger O. J. Holtan 700 1 500 11 94 1 29 13 3 M
Handelsborger Antony Hansen 500 800 8 66   103 9 49 M
Garver B. J. Hansen 500 1 500 9 30 1 4 10 34 M
Handelsfuldm. H. C. Hansen 600 1 500 9 108 1 10 10 118 M
Postexpeditør Hansen 500 500 7 2   81 7 83 M
Enkefru Hvidts Dødsbo 500   6 62   66 7 8 K
Huseier Henrik Hem 350 4 000 7 82 7 82 1 37 M
Handelsborger Jacob Iversen 800 2 500 13 97 13 97 1 70 M
Handelsborger Chr. Jensen 1 000 3 000 18 112 18 112 2 12 M
Boghandler Iversen 1 500 8 000 34 48 34 48 4 28 M
Jørgensen (Hotel) 450 1 000 7 84   98 8 62
Skibsfører Kaldager 700 3 000 13 34 1 74 14 108 M
Engefru Mary Klaveness 2 000 15 000 51 104 6 105 58 89 K
Ølhandler Kjøstølsen Skaara 400 1 000 4 105   69 5 54 M
Pastor Lange 700 700 9 6   106 9 112 M
Skibsreder Ludvig Larsen 2 000 10 000 45 45 5 59 50 104 M
Skibsreder Agent Linaae 2 500 10 000 55 102 6 46 62 28 M
Handelsborger B. J. Larsen 1 800 10 000 42 81 4 32 47 113 M
Musikus og Skibsreder Larsen 500 3 000 9 62 1 36 10 98 M
Skibsfører Chr. Melsom 700 2 000 12 34 1 44 13 78 M
Agent Mandahl 500   6 62   66 7 8 M
Skibsfører Thor Mikkelsen 700 2 000 13 112 1 61 15 53 M
Skibsfører Gjert B. Melsom 500 1 500 8 2   111 8 113 M
Handelsborger Ole Nilsen 800 3 500 17 63 2 8 19 71 M
Skolelærer Nilsen 400 1 500 6 15   92 6 107 M
Skibsreder Oftedahl 1 000 5 000 20 112 2 72 23 64 M
Handelsborger J. M. Osmundsen 1 000 5 000 23 25 2 95 26   M
Handelsborger Jørgen Osmundsen 700 1 500 11 94 1 29 13 3 M
Havnefoged Carl Olsen 500 500 8 30   94 9 4 M
Enkefru Anne Paust 400 4 000 9 78 1 58 11 16 K
Kjøbmand P. C. Pedersen 3 500 20 000 88 334 10 94 99 8 M
Frøken Pavels 900 14 000 30 14 4 104 34 118 K
Skibsfører Otto Paust 800 1 500 15 63 1 68 17 11 M
Skomager J. T. Rove 700 2 500 14 52 1 76 16 8 M
Handelsborger Raastad 700 1 000 11 34 1 14 12 48 M
Byfoged Schanche 900 2 000 18 4 1 104 19 118 M
Blikkenslager Sjulstok 500 4 000 11 90 1 79 13 49 M
Handelsborger N. W. Sørensen 1 200 6 000 28 48 3 48 31 96 M
Frøken Stina Sørensen 300 6 000 8 102 1 89 10 71 K
Sparebanken 1 000 9 000 27 25 3 95 31  
Tømmermester Jakob Sem 400 1 000 6 78   88 7 46 M
Skibsfører Isak Svendsen 500 1 000 7 62   96 8 38 M
Handelsborger Stub 700 1 000 11 34 1 14 12 48 M
Toldkasserer Thaulow 850 5 000 20 9 2 63 22 72 M
Maler Tandberg 400 600 4 57   57 4 114 M
Skibsreder Testmann 500 2 000 9 90 1 19 10 109 M
Bankkasserer Tholvsen 700 2 500 11 110 1 51 13 41 M
Skibsreder M. Tholvsen 500 3 000 9 62 1 36 10 98 M
Læge Winsnæs 1 700 7 000 37 70 4 41 41 111 M
Kirkesanger Windingstad 500 1 500 9 30 1 10 10 34 M
Handelsborger Wetlesen 850 2 000 15 13 1 73 16 86 M
Lastehandler Wierød 700 10 000 20 34 3 44 23 78 M
Handelsborger Zimmermann 700 700 12 76 1 22 13 98 M
Garver Zachariassen 300 4 500 8 32 1 53 9 85 M
Der er ialt 424, som ere ansatte til Skat iaar i Sandefjord. Vi maa imidlertid indskrænke os til at give en Liste over foranstaaende 116 Skatteydere, der ansatte til en antagen Næring af 400 Spd. og derover, eller til en antagen Formue af 4,000 Spd.
     Den samlede Formue hos samtlige Skatteydere er ansat til 614,100 Spd., hvoraf der er beregnet i Byskat 1 Spd. og i Fattigskat 30 Sk. af hver tusinde Spd.
Den antagelige Næring for samtlige Skatteydere er ansat til 165,130 Spd., men heraf ere kun 111,576 Spd. regnede som skatbare med 2,512 Skilling i Byskat og 0,2127 Skilling i Fattigskat af hver skatbar Daler.
     Den Byskat, som skulde udlignes, nelig 3,050 Spd, er saaledes udkomme derved, at der er udlignet 64 Spd. 12 Sk. paa Formuen og 2,435 Spd. 108 Sk. paa den antagne Næring.
    Fattigskatten, 350 Spd., er udlignet med 153 Spd. 63 Sk. paa Formuen og 196 Spd. 57 Sk. paa den antagne Næring.
    En gift uformuende Matros eller Arbeidsmand er iligneet i Byskat 40 Sk. og i fattigskat 3 Sk., tilsammen 43 Skilling.