Sangkor i Kirketårnet

Sandefjords Tidende[1], 9 april 1884

A close up of a paper

Description automatically generated

Vi skulle henlede Opmærksomheden paa det i Dagens Numer indtagne Avertissement fra Byens Sangforening, hvorefter der 1ste Paskedag Kl. 8 ¼ Form. vil blive afsunget en del Koraler fra Byens Kirketaarn.

Sandefjords Tidende[2], 9 april 1884

A close up of a paper

Description automatically generated

Bekjendtgjørelser

Sangforeningen

afsynger nogle Koraler i Kirketaarnet Paaskedags Morgen, umiddelbart efter første Rigning.


  1. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_sandefjordstidende_null_null_18840409_23_28_1
  2. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_sandefjordstidende_null_null_18840409_23_28_1