Sandefjords Stortingsrepresentanter 1814-2025

Larvik og Sandefjord

(Hentet fra Wikipedia)

 

1814                            Provst Johan Frederik Sartz (Larvik)

1815                           Nils Brinck Bendz (Larvik)

1818                           Brukseier og skibsreder Edvard Greisel Herlofsen (Larvik)

1821                           Overbirkedommer, veier, maaler og vraker Nils Brinck Bendz                                      (Larvik)

1824                           Amtmand Georg Jacob Bull (Larvik)

1827                           Byfoged og sorenbirkeskriver Thomas Bryn (Larvik)

1830                           Bestyrer og overlærer Ahlert Hysing (Larvik)

1833                           Byfoged, sorenskriver Andreas Schram Olsen (Larvik)

1836                           Sogneprest Peter Hersleb Harboe Castberg (Larvik)

1839                           Sogneprest Peter Hersleb Harboe Castberg (Sandefjord)

1842                           Sogneprest Peter Hersleb Harboe Castberg (Sandefjord)

1845                           Amtmand Ulrik Frederik Cappelen (Larvik)

1848                           Sjø- og landkrigskommissær Johan Jørgen Broch (Larvik)

1851                           Underrettssakfører Johan Sverdrup (Larvik)

1854                           Underrettssakfører Johan Sverdrup (Larvik)

1857                           Overrettssakfører Johan Sverdrup (Larvik / Christiania)

1859                           Grosserer og fabrikeier Christian Christiansen (Larvik)

                                   Arbeidsbestyrer Peter Rasmus Krag (Larvik ?)

1862                           Grosserer og fabrikeier Christian Christiansen (Larvik)

1865                           Grosserer og fabrikeier Christian Christiansen d.y. (Larvik)

1868                           Grosserer og fabrikeier Christian Christiansen

1871                           Grosserer, skibsreder, fabrikeier Tallak Mølbak Nielsen (Larvik)

1874                           Grosserer og fabrikeier Christian Christiansen

1877                            Grosserer, skibsreder, fabrikeier Tallak Mølbak Nielsen, Syk i                                     1879 (Larvik)

                                   Læge Jørgen Tandberg Ebbesen, 1. suppleant, møtte for                                           Nielsen fra 4. februar 1879 (Sandefjord)

1880                           Politimester Jens Thuesen (Larvik)

1883                           Adjunkt Nils Peter Martin Arctander, Venstre    (Larvik)

1886                           Sogneprest Albert Henrik Krohn Balchen, Høyre (Larvik)

1889                           Sogneprest Albert Henrik Krohn Balchen, Høyre (Larvik)

1892                           Adjunkt Nils Peter Martin Arctander, Venstre    (Larvik)

1895                           Overtoldbetjent Peter Debes (Larvik)

1898                           Overretssagfører Lars Kristian Abrahamsen (Larvik)

1901                           Overretssagfører Lars Kristian Abrahamsen (Larvik)

1904                           Magnus Hesselberg Oppen, Høyre (Larvik)

1907                           Grosserer, bankbestyrer Michael Velo, Samlingspartiet                                             (Larvik)

1910                           Hans Ludvig Meyer, Høyre (Larvik)

1913                           Hans Ludvig Meyer, Høyre (Larvik)

                                 Suppleant: Julius Christensen (Sandefjord)

1916                          Ludvig Næss, Venstre, i Tollkomiteen (Larvik)

1919                          Hans Ludvig Meyer, Høyre (Larvik)

                                 Suppleant: Olaf Alfred Hoffstad (Sandefjord)

                                 Holmestrand, Horten, Tønsberg, Sandefjord og Larvik

1922                            Johan Henrik Christiansen, Høyre (Tønsberg)

                                   Jørgen Herman Meinich, Høyre (Tønsberg)

                                   Thomas Arbo Høeg, Høyre (Larvik)

                                   Hans Andreas Hanssen, Det norske arbeiderparti (Larvik)

1925                            Johan Henrik Christiansen, Høyre (Tønsberg)

                                   Harald Sollie, Høyre (Horten)

                                   Anton Jenssen, Norges sosialdemokratiske parti (Tønsberg)

                                   Wilhelm Preus, Høyre (Larvik)

1928                            Knut Michael Spæren, Høyre (Tønsberg)

                                   Anton Jenssen, Det norske Arbeiderparti (Tønsberg)

                                   Christian Blom, Høyre (Horten)

                                   Kristian Albert Christiansen, Det norske arbeiderparti (Larvik)

1931                            Odd Nerdrum, Høyre (Tønsberg)

                                   Anton Marius Jenssen, Det norske Arbeiderparti (Tønsberg)

                                   Christian Blom, Høyre (Horten)

                                   Trygve Rynning, Høyre (Larvik)

1934                            Anton Marius Jenssen, Det norske Arbeiderparti (Tønsberg)

                                   Trygve Sverdrup, Høyre (Tønsberg)

                                   Kristian Albert Christiansen, Det Norske arbeiderparti (Larvik)

                                   Hans Johan Sollie, Høyre (Horten)

1937                            Anton Marius Jenssen, Det norske Arbeiderparti (Tønsberg)

                                   Trygve Sverdrup, Høyre (Tønsberg)

                                   Kristian Albert Christiansen, Det Norske arbeiderparti (Larvik)

                                   Petter Jacob Semb Meyer, Høyre (Larvik)

1945                            Johan Andersen, Det norske arbeiderparti (Holmestrand)

                                   Jørgen Leonard Firing, Høyre (Horten)

                                   Carl Henry, Det norske Arbeiderparti (Larvik)

                                    Claudia Olsen, Høyre (Tønsberg)

1950                            Oscar Torp, Det norske Arbeiderparti (Tønsberg)

                                   Claudia Olsen, Høyre (Tønsberg)

                                   Johan Andersen, De Norske Arbeiderparti (Holmestrand)

                                   Bjarne Støtvig, Høyre   (Larvik)

Vestfold

1954                           Oscar Torp, Det norske Arbeiderparti (Tønsberg)

                                   Claudia Olsen, Høyre (Tønsberg)

                                   Torgeir Andreas Berge, Det norske Arbeiderparti (Sandar)

                                   Sigurd Lersbryggen, Høyre

                                   Reidar Strømdahl, Det norske Arbeiderparti (Skoger)

                                   Johan Andersen, Det norske Arbeiderparti (Holmestrand)

                                   Johan Møller Warmedal, Høyre (Nøtterøy)

1958                            Oscar Torp, Det norske Arbeiderparti (Tønsberg)

                                   Claudia Olsen, Høyre – Fellesliste med Bondepartiet                                                 (Tønsberg)

                                   Torgeir Andreas Berge, Det norske Arbeiderparti (Sandar)

                                   Johan Møller Warmedal, Høyre – Fellesliste med                                                       Bondepartiet                 (Nøtterøy)

                                   Reidar Strømdahl, Det norske Arbeiderparti (Skoger)

                                   Bjarne Støtvig, Høyre – Fellesliste med Bondepartiet (Larvik)

                                   Johan Andersen, De Norske Arbeiderparti (Holmestrand)

1961                           Asbjørn Lillås, Det norske Arbeiderparti (Nøtterøy)

                                   Johan Møller Warmedal, Høyre (Nøtterøy)

                                   Reidar Strømdahl, Det norske Arbeiderparti (Skoger)

                                   Bjarne Støtvig, Høyre – Fellesliste med Bondepartiet (Larvik)

                                   Johan Andersen, Det Norske Arbeiderparti (Holmestrand)

                                   Gunvor Katharina Eker, Det norske Arbeiderparti (Larvik)

                                   Rolf Schjerven, Høyre (Lardal)

1965                           Asbjørn Lillås, Det norske Arbeiderparti (Nøtterøy)

                                   Johan Møller Warmedal, Høyre (Nøtterøy)

                                   Johan Andersen, Det Norske Arbeiderparti                                                               (Holmestrand)                                                       

                                    Rolf Schjerven, Høyre (Lardal)

                                   Gunvor Katharina Eker, Det norske Arbeiderparti (Larvik)

                                   Theodor Dyring, Senterpartiet (Larvik)

                                   Borghild Bondevik Haga, Venstre (Brunlanes)

1969                           Asbjørn Lillås, Det norske Arbeiderparti (Nøtterøy)

                                   Odd Vattekar, Høyre (Holmestrand)

                                   Willy Jansson, Arbeiderpartiet (Sandefjord)

                                   Theodor Dyring, Senterpartiet (Larvik)

                                   Torgeir Andersen, Høyre (Nøtterøy)

                                   Astrid Murberg Martinsen, Det norske arbeiderparti                                                   (Holmestrand)

                                   Petter Furberg, Det norske arbeiderparti (Horten)

1973                           Astrid Murberg Martinsen, Det norske arbeiderparti                                                  (Holmestrand)

                                   Odd Vattekar, Høyre (Holmestrand)

                                   Torgeir Andersen, Høyre (Nøtterøy)

                                   Aslaug Fadum, Senterpartiet / Fellesliste med Venstre (Sem)

                                   Åge Ramberg, Kristelig Folkeparti (Sandefjord)

                                   Alf Martin Bjørnø, Det norske arbeiderparti (Brunlanes)

1977                           Astrid Murberg Martinsen, Det norske arbeiderparti                                                  (Holmestrand)

                                   Odd Vattekar, Høyre (Holmestrand)

                                   Petter Furberg, Det norske arbeiderparti (Horten)

                                   Thor Knudsen, Høyre (Sandefjord)

                                   Alf Martin Bjørnø, Det norske arbeiderparti (Brunlanes)

                                   Åge Ramberg, Kristelig Folkeparti (Sandefjord)

                                   Karen Sogn, Høyre (Lardal)

1981                           Thor Knudsen, Høyre (Sandefjord)

                                   Astrid Murberg Martinsen, Det norske arbeiderparti                                                   (Holmestrand)

                                   Karen Sogn, Høyre (Lardal)

                                   Alf Martin Bjørnø, Det norske arbeiderparti (Brunlanes)

                                   Morten Steenstrup, Høyre (Tønsberg)

                                   Ernst Wroldsen, Det norske arbeiderparti (Tønsberg)

                                   Ingrid I. Willoch, Høyre (Horten)

1985                           Thor Knudsen, Høyre (Sandefjord)

                                   Ernst Wroldsen, Det norske arbeiderparti (Tønsberg)

                                   Ingrid I. Willoch, Høyre (Horten)

                                   Karin Lian, Det norske arbeiderparti (Andebu)

                                   Morten Steenstrup, Høyre (Tønsberg)

                                   Jørgen Kosmo, Det norske Arbeiderparti, (Horten)

1989                           Ernst Wroldsen, Det norske arbeiderparti (Tønsberg)

                                   Ole Johs. Brunæs, Høyre (Sandefjord)

                                   Oscar D. Hillgaar, Fremskrittspartiet (Sandefjord)

                                   Karin Lian, Det norske arbeiderparti (Andebu)

                                   Ingrid I. Willoch, Høyre (Horten)

                                   Jørgen Kosmo, Det norske Arbeiderparti, (Horten)

                                   Inger Dag Steen, Sosialistisk Venstreparti (Sandefjord)

1993                           Jørgen Kosmo, Det norske Arbeiderparti, (Horten)

                                   Ole Johs. Brunæs, Høyre (Sandefjord)

                                   Karin Lian, Det norske arbeiderparti (Andebu)

                                   Eva Lian, Senterpartiet (Ramnes)

                                   Arild Lund, Høyre (Tjølling)

                                   Oscar D. Hillgaar, Fremskrittspartiet (Sandefjord)

                                   Anne Helen Rui, Det norske arbeiderparti (Hedrum)

1997                           Jørgen Kosmo, Det norske Arbeiderparti, (Horten)

                                   Per Ove Width, Fremskrittspartiet (Tjøme)

                                   Ole Johs. Brunæs, Høyre (Sandefjord)

                                   Anne Helen Rui, Det norske arbeiderparti (Hedrum)

                                   Elsa Skarbøvik, Kristelig Folkeparti (Tønsberg)

                                   Dag Terje Andersen, Det norske arbeiderparti (Lardal)

                                   Per Erik Monsen, Fremskrittspartiet (Sandefjord)

2001                           Svein Flåtten, Høyre (Andebu)

                                   Jørgen Kosmo, Det norske Arbeiderparti (Horten)

                                   Per Ove Width, Fremskrittspartiet (Tjøme)

                                   Hans Kristian Hogsnes, Høyre (Tønsberg)

                                   Inga Marte Thorkildsen, Sosialistisk Venstreparti (Tønsberg)

                                   Elsa Skarbøvik, Kristelig Folkeparti (Tønsberg)

                                   Anne Helen Rui, Det norske arbeiderparti (Hedrum)

                                   Per Erik Monsen, Fremskrittspartiet (Sandefjord                                                       (utjevningsmandat)

2005                           Dag Terje Andersen, Det norske arbeiderparti (Lardal)

                                   Per Ove Width, Fremskrittspartiet (Tjøme)

                                   Svein Flåtten, Høyre (Andebu)

                                   Sonja Mandt-Bartholsen, Det norske arbeiderparti (Larvik)

                                   Anders Anundsen, Fremskrittspartiet (Larvik)

                                   Steinar Gullvåg, Det norske arbeiderparti (Nøtterøy)

                                   Inga Marte Thorkildsen, Sosialistisk Venstreparti (Tønsberg)  

2009                           Dag Terje Andersen, Det norske arbeiderparti (Lardal)

                                   Anders Anundsen, Fremskrittspartiet (Larvik)

                                   Svein Flåtten, Høyre (Andebu)

                                   Sonja Mandt, Det norske arbeiderparti (Larvik)

                                   Per Arne Olsen, Fremskrittspartiet (Tønsberg)

                                   Steinar Gullvåg, Det norske arbeiderparti (Nøtterøy)

                                   Inga Marte Thorkildsen, Sosialistisk Venstreparti (Tønsberg)

2013                           Svein Flåtten, Høyre (Andebu)

                                   Dag Terje Andersen, Det norske arbeiderparti (Lardal)

                                   Anders Anundsen, Fremskrittspartiet (Larvik)

                                   Kårstein Eidem Løvaas, Høyre (Nøtterøy)

                                   Sonja Mandt, Det norske arbeiderparti (Larvik)

                                   Morten Stordalen, Fremskrittspartier (Re)

                                   Anders Tyvand, Kristelig Folkeparti ( Tønsberg)

2017                           Kårstein Eidem Løvaas, Høyre (Nøtterøy)

                                   Dag Terje Andersen, Det norske arbeiderparti (Lardal)

                                   Morten Stordalen, Fremskrittspartiet (Re)

                                   Lene Camilla Westgaard-Halle, Høyre (Larvik)

                                   Maria-Karine Aasen-Svendsrud, Det norske arbeiderparti                                           (Horten)

                                   Carl-Erik Grimstad, Venstre (Tjøme)

2021                            Maria-Karine Aasen-Svendsrud, Det norske arbeiderparti                                           (Horten)

                                   Erlend Larsen, Høyre (Stokke)

                                   Truls Vasvik, Det norske arbeiderparti (Larvik)

                                   Morten Stordalen, Fremskrittspartiet (Re)

                                   Lene Camilla Westgaard-Halle, Høyre (Larvik)

                                    Kathrine Kleveland, Senterpartiet (Holmestrand)

                                   Grethe Wold, Sosialistisk Venstreparti (?)