Sandefjords Bads Sesong er Over

Vestfold[1], 30 august 1884

A close-up of a newspaper

Description automatically generated

«Sandefjords Bad, som med denne Maaned slutter sin Virksomhed for iaar, har isommer været talrigere besøgt end nogensinde tidligere. Af Billetter har været solgt ca. 660, medens Antallet af de Personer, som har besøgt Badet og i kortere eller længere Tid opholdt sig her, anslaaes til ca. 1200.

Af Udlændingr har iaar 138 opholdt sig ved badet. 63 af disse var fra Danmark, 50 fra Sverige, 16 fra Finland, 5 fra Tyskland, 2 fra England, samt 1 fra Amerika og 1 fra Australien.

Flere Læger fra Ind- og Udlandet som i Sommerens Løb gjæster Badet, har udtalt sig fordelagtigt om samme, og det er vel heller ingen Tvil om, at ligesom Badet her har været det bedst besøgte, saaledes hævder det fremme sit Ry som det fornemste blant vort Lands badesteder».


  1. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_vestfoldsandefjordatten_null_null_18840830_4_68_1