18760805 Sandefjord på dagstur

Sandefjords Tidende[1] 5 august 1876
 
A close up of a text

Description automatically generated
 
«Vi vilde henlede Opmærksomheden paa, at Dampskibet «Excellencen» saafremt Veiret indbyder dertil, vil i aften Kl. 12 afgaa fra Kristiania paa Lysttur til Sandefjord, hvor det altsaa i saa Tilfælde kan ventes at ankomme i morgen tidlig mellem Kl. 6 og 7 (det anløber nemlig kun Horten), og det vil da atter afgaa herfra Kl. 6 Søndag Aften. Det er ikke usandsynligt, at det vil bringe mange Lystreisende, thi Skibet er baade stort og overmaade bekvemt indrettet»