18750127 Sandefjord får ros i Morgenbladet

Da Kommunestyret i Sandefjord møttes 26 januar 1875 hadde det en rekke saker til behandling. To av disse dreiet seg om å bevilge penger til formål utenfor byen. Den ene gjaldt restaureringen av Nidaros Domkirke, som ble betenkt med 20 Speciedaler; det andre var opprettelsen av en «Industriskole for Kvinder» i Kristiania – som ble bevilget «Et lignende Bidrag som ovennævnte»[1].
Støtten til Industriskolen ble lagt merke til i hovedstaden, og Morgenbladet skrev rosende om det, noe som ikke gikk upåaktet hen i Sandefjords Tidende[2] for 24 februar 1875:
 
A close-up of a newspaper

Description automatically generated
«Ved at meddele, at Sandefjords Kommune har bevilget et Beløb af 20 Spd. til den vordende Industriskole i Kristiania, bemærkes i «Mgbl.»: At en saavidt fjerntboende Kommune har ydet Exemplet paa at betragte denne Skole som en Kommunesag, maa ansees som et godt Varsel, der forhaabentlig vil finde Gjenklang og Efterligning i mangen anden Kommune, som maatte have sit Øie aabent for dette fædrelandske Foretagende»,