Samlagets Badehus

Vestfold[1], 14 juni 1884

A close-up of a newspaper

Description automatically generated

Samlagets Badehus aabnes Mandag den 16de Juni og er aabent hver Dag fra Kl. 6 Morgen til 9 Aften.

Fra Kl. 6 til 9 Form. for Kvinder og Pigebørn.

Fra 9 Form. til 1 Efterm. for Mænd og Drengebørn.

Fra 1 til 4 Efterm. for Kvinder og Pigebørn.

Fra 4 til 9 Efterm. for Mænd og Drengebørn.

For Bad betaler Voksne 10 Øre.

For Bad betaler Børn 7 Øre

Børn i Fællesskab 5 Øre.

De af Almueskolens Børn, der ønsker Fribilletter for Sommeren, kan hente samme hos Nicolay Olsen.


  1. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_vestfoldsandefjordatten_null_null_18840614_4_46_1