18761125 Så ble det ikke julefest for fattige barn

Sandefjords Tidende[1] 25 november 1876
 
A close-up of a document

Description automatically generated
 
«Redegjørelse .
Paa Grund af forskjellige Omstændigheder vil den paatænkte Julefest ikke finde Sted. Af der fra forrige Aar tilbageblevne er der allerede for 4 Spd. 96 sk. gjort Indkjøb af forskjellige Sager, der efterhaande ville blive uddelte blant Fattige; Resten er skjænket til Skolelærer Jensens Enke.
O. K. Randers».