18760311 Rykter om Mathilde Marie Krømke tilbakevises

Sandefjords Tidende[1] 11 mars 1876

A close-up of a newspaper

Description automatically generated

Observer!!
10 Spd.!
 
Det ærekrenkende rygte, der saa stærkt verserer heri Byen og Omegn, angaaende Hr. Skibskaptein C. M. Krømkes Datter, Mathilde Marie, er aldeles ugrundet og det bærer ikke det ringeste Spor af Sandhed.Vedkommende udlover 10 Spd. til den eller dem, som kan give saadan Oplysning om, og Samme bevisliggjøre Hvem, der har sat dette ærekrænkende Rygte i Omløb, saaa den eller de Angjældende kan blive draget til Ansvar efter Loven.
 
NB. (Satan, Djævelen har saaledes her siddet med en Ræv bag Øre og luret, og aabenbarer sig som – Æreskjænder – og smerter Menneskenes gode Navn og Rygte med denne sorte Farve – til Skjændsel for de Medmennesker, der saaledes lader sig bruge til denne Tjeneste; – de bærer Djævelen i sin egen Barm).
Avisexpeditionen anviser Vedkommende.
Sandefjord den 8de Marts 1876».

  1. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_sandefjordstidende_null_null_18760311_28_21_1