Repræsentantskabsvalg

Vestfold[1], 31 desember 1884

A close-up of a document

Description automatically generated

Forslag til Stemmeliste

paa Repræsentanter

  1. Andersen, Christoffer, Tømmermester
  2. Andresen, H., do.
  3. Andersen, Andreas, Handelsborger
  4. Hansen, O., Postmester
  5. Hansen B. J., Garver
  6. Hansen, Chr., Uhrmager
  7. Nielsen, O. (Fævang), Handelsborger
  8. Pedersen, P. C., Kjøbmand
  9. Tholvsen, Olaves, Handelsborger

Stemmesedler ville blive omdelte.

Bestyrelsen for Sandefjord Venstreforening.

* * *

Vi undlader ikke at oplyse Deltagerne i Diskusjonsmødet angaaende Forslag til Repræsentanter og det derpaa foretagne Prøvevalg om, at der er foretaget den Forandring i den i Diskusjonsmødet vedtagne Liste, at Dhr. P. C. Pedersen og Ole Nilsen Fævang er opstillet i stedet for Dhr. Kjøbmand H. Hauge og Lærer Kvam, der begge har ønsket ikke at komme paa Valg.

Vi opfordrer saaledes Vælgerne til i Enighed paa Valgdagen den 3dje Januar at slutte sig om foranstaaende Liste.

Redaksjonen


  1. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_vestfoldsandefjordatten_null_null_18841231_4_102_1