19160501 Registrerte biler 1916

Liste[i] over biler registrert i Sandefjord i 1916

Nummer          Bileier                                                     Bosted

G 101              Skibsreder Johan Bryde                            Sandefjord

G 102              Drosche-eier Thorvald Mikkelsen               Skipperg. 4

G 103              Vognmand Gustav Stovnum                      Storgt. 19

G 104              Kinematografeier Johan Mørk                    Stockflets gt. 4

G 105              A/S Automobil ved Mørk, Johan                  Stockflets gt. 4

G 106              Kafévert Emil Sollie                                  Dronningens gt. 7

G 107              Vognmand Karl Moe                                 Sandefjord

G 108              Konsul, Skibsreder Lars Christensen          Sandefjord

G 109              Kontormand Niels Rasch                           Kongens gt. 13

G 110              Vognmand Gustav Stovnum                      Sandefjord

G 111              Chaufførlærer Birger Wærgedal                 Sandefjord

G 112              Drosche-eier Olaf Rolighet                        Sandefjord

G 113              Cykel-reparatør Joakim Hansen Vataker     Sandefjord

G 114              Hoteleier G. Iversen (hotel Atlantic)          Sandefjord

G 115              Drosche-eier Anders Berg                        Kongens gt. 4

G 116              Smed Johannes Liverød                           Sandefjord

G 117              Vognmand Gullik Marinus Gulliksen           Kongens gt. 13

G 118              Guldsmed Hans Gustav Berg                    Kirkegt. 8.

______________________________________________________________

[i] Fortegnelse over de i Norge indregistrerte motorvogner og motorcykler pr. 1. mai 1916; Kristiania, 1916; pp 77-78, 149; https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2017020326003