18750410 Posten reagerer!

Sandefjords Tidende[i] 10 april 1875:
 
“Det hænder ikke sjeldent, at der ogsaa nedlægges Breve, adresserede til Byens Folk, i Kassen udenfor Posthuset. At bringe saadanne Breve ud samtidig med den øvrige ankomne Post kunde Postexpeditionen let gjore, skjøndt det ei er dens Pligt; men herefter vil dog alligevel ufravigelig ethvert saadant Brev blive ubesørget, hvilket herved alle og enhver underrettes om.  
 
Det er nemlig paa det tydeligste blevet godtgjort, at unavngivne Folk atter og atter har nyttet sig af denne Anledning til paa en mindre pyntelig Maade at tildænge snart den ene og snart den anden af Byens Indvaanere med de smudsigste Beskyldninger af forskjellig Art.
 
Sandefjords Postexpedition den 9de
     April 1875              O. Hansen”.