18740617 Påtrengende og besværlige gjester

Sandefjords Tidende[1], 17 juni 1874

A close-up of a newspaper

Description automatically generated

«Den fra sit Ophold i Kristiania og flere andre Byer bekjendte Zigeunerbande ankom i Torsdags til Laurvig med Dampskibet «Uffo». Efter Foranstaltning af Polities og under dettes Ledsagelse drog Banden strax østover og slog om Natten Leir paa Gaarden Amundrød.
«Amtstidenden» anser det særdeles heldigt, at Laurvig ved Polities faste Optræden er bleven befriet for disse skidenfærdige, besværlige og i høieste Grad paatrængende Gjæster.
Sandefjord er ikke saa heldig i denne Henseende, this man seer daglig banden færdes her, men da den har taget sit Ophold udenfor Byen, maa Politiet indskrænke sin Virksomhed til at have et vaagent Øie med Den».