18741219 Parkeringsproblemer 1874

Sandefjords Tidende[1] melder, 19 desember 1874:
«Bekjendtgjørelse.
 
Det tilkjendegives herved, at da jeg ønsker at faa mit Gaardsrum lukket i Regelen hver Aften Kl. 10, vil det ikke blive tilladt herefter Folk fra Landet at have deres Heste og Vogne eller Slæder staaende der efter bemeldte Klokkeslet uden mit specielle Samtykke for hver Gang, og maa de, som ikke ville følge denne Advarsel, finde sig i at deres Heste og Befordringsredskaber bringes ud paa Gaden eller Torvet efter det nævnte Klokkeslet, hvorefter Vedkommende faaer henvende jeg til Politiet om dem og underkaste jeg det Ansvar og de Bøder, som deraf maatte blive en Følge.
Sandefjord den 18 Decbr. 1874.
                                                                          O. C.Raastad.