Pålegg fra Sundhedskommissionen

Som i senere år avstedkom epidemier – eller trusselen om slike, i dette tilfelle kolera – krangel mellom medlemmene av lokalsamfunnet.

Vestfold[1], 23 juli 1884

A close-up of a newspaper

Description automatically generated

Til Sandefjords Magistratog Formandskab.

Da nærværende Indsender tilfældigvis fik fat paa sidste Lørdagsnumer af «Sandefjords Tidende» og der fik se, at Formanden i Sandefjords Sundhedskommissjon havde ladet indrykke en Bekjendtgjørelse, indeholdende forskjellige Paalæg og Regler angaaende Sundheden, og da samme ikke var indrykket i «Vestfold», saa skal man herved tillade sig at henstille til ærede Magistrat og Formandskab at give Formanden i Sundhedskommissjonen Paalæg om snarest muligt at lade en lignende Bekjendtgjørelse indrykke ogsaa i nærværende Blad.

Man undlader for nærværende at berøre den formentlige Bevæggrund til den Fremgangsmaade, som Sundhedskommissjonens Formand ved denne Lejlighed har benyttet.

B

  1. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_vestfoldsandefjordatten_null_null_18840723_4_57_1