Overtro

Vestfold[1], 29 november 1884

A close-up of a paper

Description automatically generated

Overtro. Tæt udenfor vor Byes Grændser døde for nogle Dag siden en liden Gut. En ung voksen Gut i Nabolaget, der var plaget af Vorter paa Hænderne, havde hørt, at det bedste Middel mod saadanne skulde være at vaske sig i Ligvand (Vand, hvormed Lig havde været vasket). Han gik derfor til det Hus, hvori Barnet var Død og fik vaske sig i Ligvandet.

Man fik siden af Lægen vide, at Barnet var død af den trondhjemske Halsesyge (Difterit) og Gutten, som havde vasket sig i Ligvandet, gik ogsaa Sygdommen med en Gang.

Om ha bestaar sig, saa vasker han sig vist ikke oftere i Ligvand, selv om gammel overtro siger, at det er et Middel mod dette eller hint Onde.


  1. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_vestfoldsandefjordatten_null_null_18841129_4_94_1