Om sidene

Disse sidene er en følge av nysgjerrighet. Nysgjerrighet om byen Sandefjord og dens forholdsvis nære fortid, fra slutten av 1800-tallet til våre dager.

De fleste av oss som har vokst opp, eller bodd en god stund, i Sandefjord har en god, almen forståelse av hva slags sted byen er – og var. Mange av oss – ikke undertegnede – har personlige og familiemedlemmers minner om enkeltmennesker, begivenheter, grupper og hendelser i fortiden.

Dette er ikke et forsøk på å skrive en historie – det er gjort av andre, og vil kanskje bli gjort igjen. Her handler det om å synliggjøre mennesker, organisasjoner, institusjoner og hendelser. Om hva mennesker gjorde, enkeltvis og sammen, hva de kunne oppleve eller høre om – og huske.

Det man finner i disse sidene skal alt sammen knyttes til kilder – først og fremst skriftlige, men gjerne også muntlige: hvis man finner en opplysning her skal man være rimelig sikker på at man kan stole på den (selv om undertegnede naturligvis kan gjøre feil. Da skal det rettes).

Det man finner her vil ikke være alt fra noen kategori: for det første er det umulig å oppnå. Jorge Luis Borges har en fortelling om de som ville ha et nøyaktig og oppdatert verdenskart i skalaen 1:1.  Det gikk ikke – og slik vil det være her óg.

Noe vil være glemt for alltid, men her skal man finne noe: noe som gir oss et inntrykk av livet i denne lille byen, slik det var.