18740502 Om kremasjoner

Sandefjords Tidende forsøkte, 2 mai 1874, å gi et bidrag til en da aktuell debatt:

Ligbrændingsspørgsmaalet staar paa Dagsordenen overalt. De praktiske Engelskmænd har fundet, at Ligene kan lade sig bruge til at fabrikere Gas af, og udregne, at denne Gas vil blive billigere end Kulgas nu, da Kulpriserne er saa høie.

Da en Indsænder i et engelsk Blad bemærkede, at det dog ikke vilde være hyggeligt at læse og danse ved Lys af sin Svigermoders eller sin Hustrues Lig, havde en anden Indsender strax det Svar paa rede Haand, at det kun var Meningen at bruge Liggassen til at oplvse Gaderne med.

En mere «fordomsfri» Indsender gjorde derimod den Bemærkning, at det maatte være mange Mennesker kjært at tænke paa, at de ialfald som Døde kunde oplyse Medmennesker, om det ikke var forundt dem at gjøre det levende…”


(https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_sandefjordstidende_null_null_18740502_13_34_1)