1875041 Om innvandrere og farene med dem

 
Sandefjords Tidende[1] 10 april 1875:
 
«Fra Sundheds-
Kommissionen,
Børnekopperne begynde at vise sig hist of her i Landet, ligesom de i meget lang Tid have herjet i Sverige. Til dette Sted sker aarlig en stærk Indvandring af Arbeidere fra vort Naboland, og vor sidste Koppeepidemi for nogle Aar siden opsted ved smitte fra Svenske. Enhver som modtager saadanne eller andre fremmede Tilreisende fra Steder, hvor der er Kopper, gjøres derfor opmærksomme herpaa og ved ethvert mistænkelig Sygdomstilfælde at anmelde dette for Sundheds kommissionen.
Ebbesen,
Formand»,