18750807 Om Behandling av Huggormbitt

Sandefjords Tidende[i] 7 august 1875
 
«Indsendt.
 
En altfor gammel Maade at helbrede Ormestik paa.
 
            Paa en Gaard i Sandeherred blev en barbent niaarig Jentunge forleden Fredag stukken paa Smallæggen af Orm. En ældre Pige fra Gaarden beretter derom følgende:
 
            «Strax Ulykken skede, gik jeg til Lyseruden, for han bruger vi bestandig i Grænden omkring os, ogsaa naar Kreaturerne er blit ormstukne. Da jeg kom, spurgte Lyseruden strax, om Jentungen havde været under Tag efter Stikkingen. Det havde hun været, og da rystede han paa Hovedet og bad hende strax sætte sig paa Bakken. Man kan ogsaa læse for Ormestik i Mælk, men det er mest som, at det ikke virker saa godt.
 
Brændevin er bedre, og Brændevin bruger Lyseruden ogsaa helst. Vi havde en Skvæt staaende, men nu er der ni Slags Orm og ni Slags Maader at læse paa, saa det ikke er saa endefremt at træffe det rette. Vi tror nok det hjalp lidt ligevel – kanske – men Ungen har været svært skral, og skral er Ungen fremdeles. Endda er det imorgen akkurat s Dage siden Ulykken skede».
 
            Saa nær Byen og alligevel ikke længer fremme!
 
            Gjengivelsen omtrent ordtro – ingen Udsmykkelse.
                                   5te August»