18750217 Noe for barna, den gang da

Sandefjords Tidende, 17 februar 1875

A close-up of a newspaper

Description automatically generated

«Slædefart
for Børn
     Undertegnede giver sig herved den Ære at indbyde til Deltagelse i en Slædefart for Børn førstkommende Søndag den 21. Farten udgaar fra det nedre Torv Kl. 2 Prævis og gaar op om Lasken og til Haukerld og hvis Veiret og mild Luft tilladeer maaske noget længere. Betaling for Beværtning i Haukerød erlægges bagefter.
     Lister til Paategning bero hos Undertegnede, hvor nærmere Oplysninger erholdes, og indbydes Børn fra Byen og Omegn.
     Listerne inddrages Løverdag Middag.
         Sandefjord 16de Febr. 1875
J. M. Bryde            Oluff Andersen».

https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_sandefjordstidende_null_null_18750217_14_14_1