Monument over Kirkesanger Windingstad

Sandefjords Tidende, 23 januar 1884

A close-up of a newspaper

Description automatically generated

Indbydelse

til at tegne Bidrag til et Gravmonument over afdøde Kirkesanger J. Windingstads Grav.

Da vi herved tror at imødekomme manges Ønske, tillader undertegnede sig at indbyde Windingstads gamle Skoledisciple samt øvrie Venenr til at tegne Bidrag til et Gravmonument over hans Grav.

Dette vil for dem, der kjendte den Afdøde og lærte at skatte den Sygtighed, Nidkjærhed og Udholdenhed, han stedse udviste, i sit mangeaarige besværlige Kald, blit være en et ringe Erkjendtlighedsbevis hvormed man herved tænker at hædre hans Minde.

Lister ere nedlagte hos Boghandler Iversen, Sandefjord og A. F. Klaveness, Sværdstad, hvorpaa Bidragsydende kan tegne sig.

H. A. Schrøder. A. F. Klaveness.

Albert Grøn.