18760617 Magi og Bugtaleri i Jørgensens Hotel

Sandefjords Tidende[1] 17 juni 1876
 
A newspaper with black and white text

Description automatically generated
 
Magi og Bugtaleri.
Søndag den 18de Juni Kl. 8 Aften giver i Jørgensens Hotel Nordens største Troldmand Professor A. Engebretsen en brillant Aftenunderholdning i den høiere Magi samt i Bugtaleri. Billetter a 24 Skilling, for Børn 18 Skilling erholdes ved Indgangen. NB. Mandag Aften Kl. 8 gives uigjenkaldelig sidste Forestilling.