18761018 M. B. Landstad skal gå av med pensjon

 
Sandefjords Tidende[1] 18 oktober 1876
 
A close-up of a newspaper Description automatically generated
 
«Sandefjord den 18de Oktober.
Sidste Mandagsnummer af «Rigstidenden[2]» meddeler, at under 14de ds. er Sognepræst til Sandeherreds Præstegjeld under Laruvigs Provst i Kristiania Stift, Magnus Brostrup Landstad, R. St. O. O., i Naade entlediget fra sit Embede – fra 31te Mai 1877 at regne – med en Pension, stor 1000 Spd. aarlig, af Oplysningvæsenets Understøttelsesfond»