18751221 Luk Butikken Kl. 5 Juleaften!

Sandefjords Tidende 21 desember 1875
A close-up of a newspaper Description automatically generated
«(Indsendt.)
Luk Butikken Kl. 5 Juleaften!
Skulde ikke denne Opfordring kunne finde en velvillig Imødekommen hos vore Handlende? Vi glæde os alle til Julen, og er end Juleglædens rette dybe Grund ikke af Alle lige inderlig følt, lige klart opfattet, Julen er dog vor gladeste Høitid.
 
Alle, for hvem det paa nogen Maade er muligt, samles da med Sine, og navnlig er Julekvelden Familiens, Hjemmets Fest. I Familierne søger man da itide at være færdig med alle huslige Arbeider, for at ogsaa Tjenerne kunne denne Aften faa en liden Høitidshvile; lad da ogsaa Butikkerne være lukkede denne Aften, saa at heller ikke de, som der have sin Gjerning, skulle maatte savne en glad Stund i Familiekredsen.
 
Inden den nævnte Tid bør alle nødvendige Indkjøb være gjorte og Dagens travle Uro ophørt; derfor endnu en Gang:
Luk Butikken Kl. 5 Juleaften!

https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_sandefjordstidende_null_null_18751221_14_101_1