18760610 Larvik får heltidsbarnehave

Sandefjords Tidende[i] 10 juni 1876
 
            «I Mandags aabnedes ved en festlig Indvielse et Børneasyl i Laurvig, hvis Formaal er at skaffe Husmædre af Arbeidsklassen bedre Anledning til Arbeide udenfor Hjemmet, ved at afgive et tilholdssted for dere mindfre Børn hver Søgnedag i Timerne mellem 9 og 5».